fbpx

Vad är 9Lives?

Finlands största producent av tjänster inom prehospital akutvård och sjuktransporter

9Lives är ett finländskt privatägt akutvårds- och sjuktransportföretag. Bolaget fick sin nuvarande form genom företagsarrangemang år 2012, men företaget har sina rötter på 1940-talet.

Bolaget har över 800 yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i sin tjänst. 9Lives omsättning år 2019 uppgick till 20 miljoner euro. Bolaget är Finlands största producent av akutvårds- och sjuktransporttjänster.

Bolaget ägs av den operativa ledningen. Verkställande direktör är EM Katariina Matveinen och bolagets huvudkontor finns i Helsingfors. Utöver Helsingfors har 9Lives verksamhetsställen på 26 orter i Finland.

 

9Lives - människan som yrke.

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post: info@9lives.fi

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS