fbpx

Värderingar vi håller fast

Våra värderingar bygger på den grund som detta ovillkorliga mål utgör

Våra värderingar styr verksamheten i bolaget genom att de definierar de etiska hörnstenar och huvudprinciper enligt vilka varje enskild person i bolaget ska arbeta:

 

  •  Rädda liv

  •  Ett vänligt leende

  •  Hellre ja än nej

  •  Tillsammans

  •  Vilja att utvecklas – steget före de andra

  •  Pålitlig och högklassig

Vi tänker så här eftersom vi alla har ”människan som yrke”, som är vårt ledmotiv.

 

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post:
info@9lives.fi (Ambulans)
koronainfo@9lives.fi (Covid19 provtagning)

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS

 

 

 

Vår webbplats använder cookies.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies ställs endast in på användarens terminal på den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med cookies.