fbpx

Värderingar vi håller fast

Våra värderingar bygger på den grund som detta ovillkorliga mål utgör

Våra värderingar styr verksamheten i bolaget genom att de definierar de etiska hörnstenar och huvudprinciper enligt vilka varje enskild person i bolaget ska arbeta:

 

  •  Rädda liv

  •  Ett vänligt leende

  •  Hellre ja än nej

  •  Tillsammans

  •  Vilja att utvecklas – steget före de andra

  •  Pålitlig och högklassig

Vi tänker så här eftersom vi alla har ”människan som yrke”, som är vårt ledmotiv.

 

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post: info@9lives.fi

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS