fbpx

Akutvårdstjänster till kommuner och sjukvårdsregionen

9Lives är Finlands största producent av prehospitala akutvårdstjänster

9Lives är föregångare inom akutvård och Finlands största producent av sjuktransporttjänster. Vår koncern har en riksomfattande organisation för sjuktransporter med sammanlagt 80 ambulanser och över 800 anställda.

I vårt urval av tjänster ingår såväl brådskande sjuktransporter på vårdnivå som icke-brådskande transporter på basnivå. Vi levererar våra tjänster till sjukvårdsdistrikt, kommuner och olika organisationer inom hälso- och sjukvården.

På de områden där 9Lives genom konkurrensutsättning utsetts att sköta akutvårds- och sjuktransporttjänsterna levererar vi en totaltjänst som innebär att vi sköter om allt från ambulanserna och deras utrustning till utbildning av personalen i enlighet med fastställda kvalitetskriterier. Vår kompetenta, långt utbildade och erfarna personal och våra effektiva processer garanterar att tjänsterna håller hög kvalitet samtidigt som de erbjuder utmärkt kostnadseffektivitet.

Vi satsar på fortlöpande förbättring av vår verksamhet och spanar hela tiden efter nya verksamhetsmodeller som gör det möjligt att utnyttja de långt utbildade akutvårdarnas kunnande så mångsidigt som möjligt för samhällets bästa.  Som ett bevis och en garanti för vår höga kvalitetsnivå har vi ett kvalitetsledningssystem som certifierats enligt ISO 9001. Vi är Finlands enda leverantör av akutvårdstjänster som certifierats av Det Norske Veritas.

I Finland är det sjukvårdsdistrikten som ansvarar för att organisera den prehospitala akutvården. Alla akutvårdsfunktioner kan konkurrensutsättas och de kan också organiseras i samarbete med räddningsverken. EU-lagstiftningen om upphandling kräver att prehospitala akutvårdstjänster konkurrensutsätts. Jämförelser visar att kostnaderna för akutvården är klart lägst och servicenivåerna höga i de sjukvårdsdistrikt som har konkurrensutsatt akutvården och där privata akutvårdsföretag sköter en betydande del av verksamheten.

9Liveskoncernens verksamhetsmodell gör det möjligt att utvidga verksamheten till nya områden även på kort varsel.

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post:
info@9lives.fi (Ambulans)
koronainfo@9lives.fi (Covid19 provtagning)

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS

 

 

 

Vår webbplats använder cookies.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies ställs endast in på användarens terminal på den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med cookies.