fbpx

Kostnadseffektiv utläggning

Tjänst för vård av patienter med andningsförlamning

Patienter med andningsförlamning behöver i regel kontinuerlig, professionell hjälp. Att ordna denna vård är en utmaning. Det beror på många faktorer, och en av de svåraste utmaningarna är bristen på resurser, som är ett mer eller mindre bestående problem överallt i samhället. Det är tråkigt för patienten om vårdarna hela tiden byts ut mot nya. Det betyder ju att patienten hela tiden måste vänja sig vid ”främmande” människor. Ju mer bekanta vårdarna är och ju mer människonära och vänligt vården kan ordnas, desto bättre mår patienten. Vikariatsarrangemangen kan också vara rätt belastande för de anhöriga. Om vikarier inte finns att få kan det i värsta fall bli nödvändigt att flytta patienten till en vårdavdelning. Det är ingen bra lösning för patienten. Åtgärden belastar även vårdavdelningen som naturligtvis kämpar med sin brist på resurser, för att inte tala om att lösningen också är dyr.Administrationen av vårdteamen för patienter med andningsförlamning är en tung process som binder stora personalresurser. Genom att tänka om blir det möjligt att spara förvaltningskostnader och trygga en fungerande vård och smidiga vikariatsarrangemang i alla situationer samtidigt som patienten får angenämare service.

Ett vårdteam för en patient med andningsförlamning består i allmänhet av 4–5 personer eftersom tjänsten ska produceras dygnet runt.
 
9Lives har extensiv erfarenhet av att vårda patienter med andningsförlamning och att organisera och administrera vårdteam. Vi kan erbjuda vår kompetenta personal som tillfällig hjälp, som vikarier under semesterperioder och i andra situationer där ordinarie personal är frånvarande, eller när det råder brist på resurser. Men vi kan också åta oss att organisera kompletta vårdteam för patienter med andningsförlamning. När 9Lives sköter hela vårdverksamheten från början till slut kan beställaren frigöra personalresurser från administrationen till andra uppgifter.


PERSONALUTHYRNING FÖR VÅRD AV ANDNINGSFÖRLAMNINGSPATIENTER

Anlita personaluthyrning i knepiga situationer

9Lives är specialiserat på uthyrning av personal för vård av patienter med andningsförlamning. Hos oss hittar du kompetenta vikarier oavsett om du behöver en snabb lösning när övertidstimmarna hopar sig eller personal för längre vikariat. Vi har varit verksamma inom hälso- och sjukvården sedan 1958. Vår långa erfarenhet hjälper oss att förstå andningsförlamningspatienternas specialbehov.

9Lives svarar för att intervjua vikarierna, för deras lagstadgade kompetens och utbildning samt för alla arbetsgivarskyldigheter. 9Lives säkerställer att varje vikarie får inskolning i det aktuella verksamhetsställets förfaranden. Dessutom får kunden och den valda personen stöd av 9Lives under hela den tid som vikariatet varar.

 

HELA TEAMET FRÅN 9LIVES

Lägg ut vården av andningsförlamningspatienter på oss

Det är svårt att rekrytera kompetenta vårdare för andningsförlamningspatienter och en utmaning att säkerställa vårdteamets resurser. 9Lives kan åta sig att sköta allt som förknippas med vårdteamet för andningsförlamningspatienter: resurserna, utbildningen, arbetsledningen – precis allt. Genom att lägga ut vårdteamsverksamheten för andningsförlamningspatienter på 9Lives säkerställer du resurserna och funktionssäkerhet i fråga om vården. 9Lives har erfarenhet, en klar och effektiv organisation samt en i praktiken beprövad verksamhetsmodell för att genomföra utläggningar. Och det blir inte ens dyrt. Om patienten tas in på sjukhus följer teamet med till sjukhuset, vilket betyder att vården av patienten inte belastar vårdavdelningens personal.


GLÖM INTE ATT EN ENDA MÄNNISKA ENDAST KLARAR AV EN ENDA MÄNNISKAS JOBB

Övertidsarbete är tungt för både personalen och arbetsgivaren. Ständigt nya skötare och kontinuerliga vikariat är tråkiga för patienten, för vilken vårdarna i normala fall blir nästan lika bekanta som familjemedlemmarna. Genom att lägga ut tjänster för vård av andningsförlamningspatienter sparar du människor, pengar och administrationsarbete. När antalet övertidstimmar minskar, minskar också kostnaderna för dem. Nr 9Lives står för hela teamet är alla nöjdare, vilket är viktigast.

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post:
info@9lives.fi (Ambulans)
koronainfo@9lives.fi (Covid19 provtagning)

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS

 

 

 

Vår webbplats använder cookies.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies ställs endast in på användarens terminal på den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med cookies.