fbpx
Grund av vår verksamhet

 

Certifieringar och kvalitet

9Lives-koncernen har vidsträckt, kompetent och heltäckande kunnande inom prehospital akutvårds- och sjuktransportverksamhet.  Vi beaktar kundernas behov i vår serviceprocess ända fram till slutanvändaren och strävar alltid efter att skapa ett högklassig, angenämt och människonära patientmöte. På detta sätt garanterar vi den höga kvaliteten och kompetensen inom vår verksamhet. Ägarnas, ledningens och sjuktransportpersonalens motiverade och professionella sätt att arbeta gör det möjligt att fortlöpande utveckla koncernens verksamhet enligt kraven, som hela tiden förändras.

Vår verksamhet har kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Den externa revisorn av kvalitetssystemet är DNV (Det Norske Veritas). Som det första akutvårdsföretaget i Finland har vi fått Det Norske Veritas internationella kvalitetscertifikat (DNV Business Assurance Management System Certificate).
   
Den kontinuerliga utvecklingen av tjänsterna och verksamheten ingår i kraven i ISO 9001-kvalitetsystemet. Koncernen använder ett elektroniskt IMS-system för process- och kvalitetsstyrning.

 

 

 

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post: info@9lives.fi

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS