fbpx
Grund av vår verksamhet

 

Uppföljning och utveckling av kvaliteten

Verksamhetens kvalitet följs upp på koncernledningsgruppens månatliga möten samt på myndigheternas och beställarens träffar.

Koncernens ansvariga läkare gör årligen upp en utbildnings- och testplan för personalen tillsammans med koncernens ansvarsperson för utbildning. Varje verksamhetsställe har en egen, utbildad ansvarsperson för utbildning.

Varje delområde har en egen ansvarsperson, t.ex. fordon, utrustning, läkemedel och tillbehör, skyddskläder, fakturering, kommunikationsutrustning osv. Varje verksamhetsenhet har också en sjuktransportchef som ansvarar för kvalitetskontrollen. Skiftledarna ansvarar för de praktiska frågorna i den dagliga verksamheten, såsom för vikariatsarrangemang vid sjukdomsfall.

Respons på tjänstens kvalitet, personalens beteende samt fordon och utrustning sparas i en databas. Responsen kan samlas till rapporter, skrivas ut och statistikföras efter behov.

Kundresponssystemet utvecklas hela tiden och verksamheten styrs utifrån den information som erhålls. Vi har förbundit oss att behandla och rapportera responsen på det sätt som våra avtal förutsätter. Detta är en viktig del av vår kvalitetssäkring.

För anmälan av avvikelser, tillbud och farliga situationer har koncernen ett eget datasystem som ingår i IMS-kvalitetssäkringssystemet. Om ett ärende fordrar omedelbara åtgärder på ett verksamhetsställe, vidtas åtgärderna av cheferna. Koncernens arbetarskyddschef och ansvariga läkare går igenom lägesrapporterna varje månad och utarbetar en rapport om dem till koncernens ledningsgrupp. Ändringar i riskerna följs upp och rapporteras till den ansvariga läkaren. Korrigerande åtgärder utvecklas och förbättras på chefernas och områdeschefernas gemensamma möten.

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post:
info@9lives.fi (Ambulans)
koronainfo@9lives.fi (Covid19 provtagning)

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS

 

 

 

Vår webbplats använder cookies.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies ställs endast in på användarens terminal på den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med cookies.