fbpx
Grund av vår verksamhet

Materiel

Syftet med 9Liveskoncernens kvalitetsledningssystem är att förhindra potentiella problem i ambulanserna och den övriga materielen redan på förhand. Vi följer kontinuerligt upp materielens kvalitet med olika metoder och indikatorer tillsammans med våra samarbetspartner. Syftet är att säkerställa att vi har ändamålsenliga och moderna fordon och arbetsredskap, att de är underhållna och motsvarar de kvalitetskrav som fastställs i avtalen.

Underhållen och kalibreringarna utförs i enlighet med utrustningstillverkarnas föreskrifter och anvisningar. I enlighet med kvalitetsledningssystemet har alla vårdredskap och all medicinsk utrustning särskilda utrustningskort med vilka behovet av underhåll och kalibrering följs upp med framförhållning. På detta sätt kan vi säkerställa att de motsvarar kvalitetskraven.

De ambulanser som vi använder är specialbyggda åt oss. Genom långvarigt samarbete med fordonstillverkaren och utifrån personalens önskemål, förslag och idéer har vi utvecklat sjuktransportfordon som lämpar sig just för vår verksamhet.

 

 

 

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post:
info@9lives.fi (Ambulans)
koronainfo@9lives.fi (Covid19 provtagning)

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS

 

 

 

Vår webbplats använder cookies.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies ställs endast in på användarens terminal på den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med cookies.