fbpx
Grund av vår verksamhet

 

Personal

Akutvårds- och sjuktransporttjänster av toppklass är möjliga endast om bolaget har en välutbildad, kunnig och motiverad personal.

9Liveskoncernen följer fortlöpande upp kvalitetsindikatorer för personalen och samlar in respons på olika sätt.

Områden som vi följer upp är bl.a.

  • utvecklingssamtal
  • sjukskrivningar
  • anställningarnas längd
  • testresultat

För att säkerställa kvaliteten på personalens kompetens har varje verksamhetsställe ett introduktionsutbildningsprogram som skräddarsytts uttryckligen för verksamhetsstället i fråga. Alla verksamhetsställen använder också det elektroniska kvalitetsprogrammet IMS. Vi gör regelbundet enkäter för att utreda hur nöjd personalen är med sin arbetsplats.

 

PERSONALUTVECKLING

Som arbetsgivare skapar vi förutsättningar för att vår personal kan delta i nödvändig yrkesmässig fortbildning, och vi stöder också deras utbildning på eget initiativ. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att vår tjänst håller högsta klass i alla lägen.

Vid utvecklingssamtalet utarbetas en individuell inlärnings- och utbildningsplan för varje anställd. Den ansvariga läkaren och koncernens ansvarsperson för utbildning ger anvisningar och utbildning till verksamhetsställenas ansvarspersoner för utbildning som följer upp den kontinuerliga utvecklingen av medarbetarnas kunnande. De ansvarar för att testa personalen på verksamhetsstället och för att organisera och samordna deras utbildning.

Koncernen har som mål att centralt ordna två tvådagars utbildningar för hela personalen. Dessutom ordnar verksamhetsställenas utbildningsansvariga regionala utbildningar 4–10 gånger om året. Personalen deltar också regelbundet i utbildningar som ordnas av sjukvårdsdistrikt och andra aktörer.

Vid inskolningen av en ny anställd iakttas koncernens egen instruktion och ”checklista” för introduktionsutbildning som säkerställer att personen har fått utbildning om alla viktiga frågor som anknyter till utförandet av arbetet, särskilt frågor som gäller patientsäkerheten. En ny anställd arbetar alltid i början som tredje person i en enhet. När verksamhetsställets chef har testat den nya anställdas kunnande kan personen placeras som arbetspar i en enhet. Målet är att arbetet alltid inleds i enheter på transport- eller basnivå.

För körutbildning har koncernen utarbetat ett eget utbildningsprogram eftersom läroanstalterna inom hälso- och sjukvård inte ger sådan utbildning till studenter som är inriktade på akutvård.

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post:
info@9lives.fi (Ambulans)
koronainfo@9lives.fi (Covid19 provtagning)

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS

 

 

 

Vår webbplats använder cookies.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies ställs endast in på användarens terminal på den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med cookies.