fbpx

Haasteet omien kykyjesi mukaan

Voit kehittää osaamistasi

Koska haluamme olla huippuluokan ensihoitoyritys, pidämme huolta myös henkilöstömme osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja tuemme 9Livesläisten omaa kouluttautumista. Se paitsi varmistaa palveluidemme korkean laadun ja kilpailukyvyn, myös pitää työmotivaation korkealla ja auttaa jokaista meitä uudistumaan.

Koulutussuunnitelmassamme on määritelty tavoitteeksi koko yrityksen henkilöstön tietotaidon systemaattinen kasvattaminen. Niinpä tarjoamme ajankohtaista ja tarpeellista koulutusta kaikille konsernin työntekijöille, niin perus- kuin hoitotasonkin työntekijöille.

Ammatillinen kehittyminen mahdollistetaan kolmella eri osa-alueella: potilaan ensihoito, päivittäistoimintojen hallinta ja työturvallisuus. Koulutusjärjestelmä on osa konsernin jokaista työntekijää koskevaa laatujärjestelmää.

Konsernin koulutus on jaettu kahteen osa-alueeseen, alueelliseen koulutussuunnitelmaan ja konsernin koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelma päivitetään vuosittain. Päivityksestä vastaa konsernin koulutusvastaava ja ennen päivitystä kerätään koulutuksen painopistealueiden toiveita henkilöstöltä alueellisten koulutusvastaavien kautta.

Konsernin koulutussuunnitelmaan kuuluu koko henkilökunnan teoriaosaamisen ja käytännön taitojen testaus vuosittain. Testaus koostuu EMA Oy:n ensihoidon nettitentistä sekä konsernin omasta peruselvytystestistä. Testaamme myös rekrytoitavat henkilöt.

Järjestämme vuosittain yhden laajemman koulutustapahtuman, johon kutsutaan koko konsernin henkilöstö. Osallistuminen on aktiivista ja henkilöstöltä kerätty palaute positiivista.

Koska konsernin eri toimipisteiden toiminnassa on painotuseroja, konsernin eri toimipaikkoihin on valittu koulutusvastaavat. Koulutusvastaavien tehtävänä on laatia alueelliset koulutussuunnitelmat. Toimipaikkakohtaisten koulutussuunnitelmien luomisessa pyritään mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen vuosittaiseen koulutustarjontaan täydentäen alueen muiden toimijoiden kuten terveyskeskusten, sairaanhoitopiirien ym. koulutustarjontaa.

Koulutustarjonnan alueellisesta tiedotuksesta vastaavat alueen koulutusvastaavat. Tarjottuihin koulutuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja työnantajan kustantamaa.. Koulutusvastaaville puolivuosittain järjestettäviin laajempiin koulutuskokonaisuuksiin esimiehet valitsevat osallistujat. Koollekutsujana toimii konsernin koulutusvastaava ja paikalla on aina myös konsernin vastuulääkäri. Koulutuspäivän sisällön suunnittelevat konsernin koulutusvastaava ja vastuulääkäri yhdessä. Koulutuspäivissä käydään läpi ajankohtaisia aiheita, annetaan koulutusvastaaville kouluttajakoulutusta ja materiaalia alueellisten koulutustapahtumien toteuttamiseen. Toteutuneita alueellisia koulutuksia käydään myös läpi.

Koulutuksiin liittyvää henkilökohtaista koulutusten seurantalomaketta käytetään seurattaessa mihin koulutuksiin kukin työntekijä on osallistunut. Lomake on hyödynnettävissä  myös kehityskeskusteluissa yhtenä kehittymisen seurannan välineenä.

Puolivuosittain koulutuksiin osallistumiset koostetaan ja saatua tietoa hyödynnetään keväisin ja syksyisin työntekijöiden kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Ensihoidon nettitentistä työntekijä saa suullisen ja kirjallisen palautteen. Konsernin koulutusvastaava saa työtekijän suoriutumisesta tarkemman analyysin. Analyysissä arvioidaan osaamista eri aihealueittain ja tämän perusteella voidaan kohdentaa koulutusta ja kehityskeskusteluissa suunnitella paremmin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Kehityskeskustelusta tehdään aina kirjallinen raportti, joka sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

 

Ota yhteyttä!

24h palvelunumeromme: 020-700-8000
Sähköposti:
info@9lives.fi (Ambulanssi)
koronainfo@9lives.fi (Koronatestaus)

Kutomotie 2
00380 HELSINKI

 

 

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä.

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.