Siirry sisältöön

Säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä:

9Lives Group Oy, Helsinki

Y-tunnus 2558612-4.

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneet järjestävän yrityksen ja arvonnan toteuttavan yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 13.-14.9.2023 välisenä aikana 9Lives.fissä olevan arvontasivun arvontakysymyksiin vastaaminen ja yhteystietojen täyttäminen.

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

3. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 13.-14.9.2023, ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

4. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua Kuntamarkkinoilla vastaamalla arvontakysymyksiin 9Lives.fissä ja täyttämällä yhteystiedot. Arvontaan voi osallistua vain yhden kerran.

5. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan viisi (5) Sokos Hotellien lahjakorttia. Palkinnon arvo 140 €.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

6. Arvonta

Arvonta suoritetaan 13.10.2023 mennessä.

9Lives Group Oy järjestää arvonnan, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti sähköpostitse. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla 2 viikon kuluessa arvonnasta, 9Lives Group Oy arpoo uuden voittajan. Jos uutta voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa uudesta arvonnasta, kyseistä voittoa ei enää luovuteta eikä uutta voittajaa enää arvota.

Kukin osallistuja voi voittaa enintään yhden palkinnon. Jos sama henkilö arvotaan useamman kuin yhden kerran, arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, yhteyden ottamiseksi voittajiin ja palkintojen toimittamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii 9Lives Group Oy, joka vastaa arvonnan toteuttamisesta. Lisätietoa 9Livesin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi saat tietosuojaselosteesta 9Lives.fi-sivustolla.

9. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.