Siirry sisältöön

Yrityksemme liikeidea on tuottaa korkealaatuisia liikkuvia sote-palveluita kaikkialla Suomessa. Meille ensiarvoisen tärkeää ovat tyytyväiset asiakkaat sekä palvelun korkea laatu. Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta palvelua, joka perustuu aitoon kiinnostukseen ja ymmärrykseen asiakkaittemme tarpeita ja vaatimuksia kohtaan.

9Livesin kaikille liiketoiminnoille on myönnetty ISO 9001-laatusertifiointi. Asiakaslähtöinen ja järjestelmällinen laadun kehittäminen kotihoidon, henkilökohtaisen palvelun, ensihoidon ja hengityshalvaushoidon palveluissa on meille ensiarvoisen tärkeää – ja henkilöstömme ylpeyden aihe.

Liiketoimintaperiaatteidemme perustana on vaatimusten noudattaminen, luotettavuus, vastuullisuus sekä hyvät liiketoimintakäytännöt. Laatuasiat ja eettiset periaatteet ovat etusijalla kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle, ja niitä pidetään olennaisena osana jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa.

Kehitämme laatutoimintaa kaikilla organisaation tasoilla. Laatutyötämme ohjaavat yhtiömme arvot: ihmisläheisyys, ammattitaito, luotettavuus, innovatiivisuus ja ilo. Omistajiemme, johtomme ja henkilöstömme motivoitunut ja ammattitaitoinen tapa toimia mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen muuttuvien vaatimusten mukaiseksi.

ALAN PARAS TYÖNANTAJA

Me 9Livesilla haluamme olla alan paras työpaikka hoitajille, avustajille ja sote-alan ammattilaisille. Panostamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja osallistamme henkilöstöämme palveluidemme kehitykseen. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme työntekijöittemme palautteiden pohjalta.

ISO 9001 -STANDARDI

Laatujärjestelmämme auditoidaan ja todennetaan riippumattomien sertifiointilaitosten toimesta säännöllisesti ISO 9001 -standardin mukaisesti. Sisäisin ja ulkoisin auditoinnein varmistamme toiminnan laadukkuuden.

  • ISO 9001- standardin mukainen laatusertifikaatti
  • Det Norske Veritasin kansainvälinen laatusertifikaatti (DNV Business Assurance Management System Certificate)

Meillä on käytössä IMS toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä. Asiakaspalautejärjestelmäämme kehitetään jatkuvasti, ja toimintaamme ohjataan palautteesta saatavan tiedon pohjalta. Sitoudumme palautteen käsittelyyn ja raportointiin sopimustemme edellyttämällä tavalla osana laadunvarmistusta.

9LIVES GROUP OY:N VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITUSKANAVA

Olemme sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja meitä velvoittavan lainsäädännön mukaisesti. Edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme. Toimintamme vastuullisuuden varmistamiseksi käytössämme on väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblowing). Kanavan kautta voit jättää meille luottamuksellisen ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä. Sinulla on mahdollisuus kertoa huolestasi nimettömänä.

Tarkemmat ohjeet väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöön ja ilmoituslomakkeen löydät täältä.