Siirry sisältöön

Whistleblowing – 9Lives-konsernin väärinkäytösten ilmoituskanava

Whistleblowing-kanavan kautta voit luottamuksellisesti ja halutessasi anonyymisti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Käytämme whistleblowing-kanavaa lainmukaisen toiminnan ylläpitämiseen. EU-direktiivi 2019/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta velvoittaa siihen, että isommilla yrityksillä on käytössään ilmoituskanava direktiivissä määriteltyjen rikkomusepäilyjen ilmoittamiseksi. Direktiivi on täytöntöönpantu Suomessa nk. ilmoittajansuojelulailla.

Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli epäilet väärinkäytöstä, voit tehdä asiasta ilmoituksen tämän kanavan kautta.

Sinulla on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus seuraavien EU-lainsäädännön aloihin liittyvistä rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

 • julkiset hankinnat
 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteilyturva ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • kilpailulainsäädäntö
 • yhteisöverosäännöt tai järjestelyt veroetujen saamiseksi

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten sakkorangaistukseen.

Kanavan kautta väärinkäytöksistä voivat ilmoittaa sekä työntekijämme että kaikki ulkoiset osapuolet, jotka ovat voineet työtehtävissä tai muutoin havaita väärinkäytöksen tai rikkomuksen yhtiön toiminnassa tai epäilevät sellaista.

Jos teet ilmoituksen, sinun tulee ilmoittaa asiasta ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoitukset ovat sisäisiä ja niitä ei ole tarkoitettu julkisiksi. Kerrothan ilmoituksessa mitä on tapahtunut, milloin ja missä. Halutessasi ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Palvelu opastaa sinua antamaan tarvittavat tiedot ilmoituksen jättämisen edetessä.

Kanava on ulkopuolisen palveluntarjoaja Juuriharja Consulting Group Oy:n tarjoama ja täysin luottamuksellinen.

Juuriharja Consulting Group Oy vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaadittavat tietosuojakriteerit. Lisätietoja täällä.

Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen asiointitunnuksen, jonka avulla voit jatkaa kommunikointia kanssamme. Ota tämä asiointitunnus turvalliseen talteen. Tarvittaessa kysymme kanavan kautta sinulta lisätietoja asiasta ja raportoimme tapauksen käsittelyn edistymisestä. Nimettömän ilmoituksen jättäneelle ei kerrota, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty. Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.