Siirry sisältöön

Meillä 9Livesilla on laaja kokemus hengityshalvaushoidosta sekä hoitotiimien organisoinnista ja hallinnoimisesta.

Tarjoamme kokonaisia hoitotiimejä mm. hoitaaksemme hengitystukea tarvitsevia asiakkaita. Tarjoamme myös osaavaa henkilöstöämme tilapäisavuksi paikkaamaan loma-aikoja ja muita poissaoloja tai resurssivajetta.

Tällä hetkellä meillä on useita hengityshalvaustukea tarvitsevia hoitotiimejä eri sairaanhoitopiireissä, esimerkiksi Pirkanmaalla, Rovaniemellä ja Lahdessa.

Hengityshalvaushoito on pääsääntöisesti jatkuvaa, ammattitaitoista hoitoa. Sen järjestäminen on haastavaa monestakin syystä – yksi hankalimmin ratkaistavista on jatkuva resurssipula. Henkilöstön vaihtuvuus on ikävää myös potilaan kannalta. Mitä tutumpia hoitajat ovat ja mitä ihmisläheisemmin ja ystävällisemmin hoito voidaan järjestää, sitä paremmin potilas voi. Sijaisjärjestelyt voivat olla rasite myös omaisille. Jos sijaisia ei saada, potilas joudutaan pahimmassa tapauksessa siirtämään vuodeosastolle, mikä ei ole potilaan kannalta toivottavaa. Se kuormittaa resurssivajeista kärsivää vuodeosastoa ja on erittäin kallista.

Henkilöstövuokraus hengityshalvaushoitoon

Meiltä löydät ammattitaitoiset sijaiset, tarvitsetpa sitten nopeaa helpotusta ylitöiden purkamisessa tai henkilökuntaa pidempiin sijaisuuksiin. Terveydenhoitoalalla olemme toimineet jo vuodesta 1958 lähtien. Pitkä kokemuksemme auttaa meitä ymmärtämään potilaiden erityistarpeita.

Vastaamme sijaisten haastatteluista, lakisääteisestä pätevyydestä, koulutuksesta sekä kaikista työnantajavelvoitteista. Varmistamme, että sijainen on aina perehdytetty kyseisen toimipisteen toimintatapoihin. Lisäksi asiakas ja valittu työntekijä saavat tukea 9Livesilta koko vuokratyösuhteen ajan.

Koko tiimi 9Livesin kautta – ota avuksesi hoitotiimin ulkoistus

Ammattitaitoisten hengityshalvaushoitoon erikoistuneiden hoitajien rekrytointi on vaikeaa ja tiimin resurssien varmistaminen haastavaa. Voimme ottaa hoitaaksemme koko hoitotiimin ja vastata sen resursoinnista, koulutuksesta ja työnjohdosta. Ulkoistamalla hengitystukea tarvitsevan hoitotiimin meille varmistat, että resurssit riittävät ja tiimi on toimintavarma.

Meillä on kokemusta, selkeä ja tehokas organisaatio sekä hyväksi todettu toimintamalli ulkoistuksen toteuttamiseen. Jos potilas joutuu sairaalahoitoon, tiimi tulee sairaalaan mukaan, jolloin potilaan hoito ei rasita vuodeosaston henkilökuntaa. Kun me hoidamme koko tiimin, kaikki ovat tyytyväisempiä.

Haluatko kuulla lisää hengityshalvaushoidon palveluistamme?

Lisätietoja antaa liiketoiminta-alueen johtaja Peter Söderlund, peter.soderlund@9lives.fi, p. 044 4090 203. Voit myös olla yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteydenottolomake