Siirry sisältöön

Hengityshalvaushoito on pääsääntöisesti jatkuvaa, ammattitaitoista hoitoa. Sen järjestäminen on haastavaa monestakin syystä – yksi hankalimmin ratkaistavista on jatkuva resurssipula. Henkilöstön vaihtuvuus on ikävää myös potilaan kannalta. Mitä tutumpia hoitajat ovat ja mitä ihmisläheisemmin ja ystävällisemmin hoito voidaan järjestää, sitä paremmin potilas voi. Sijaisjärjestelyt voivat olla rasite myös omaisille. Jos sijaisia ei saada, potilas joudutaan pahimmassa tapauksessa siirtämään vuodeosastolle, mikä ei ole potilaan kannalta toivottavaa. Se kuormittaa resurssivajeista kärsivää vuodeosastoa ja on erittäin kallista.

Myös hoitotiimien hallinnointi on raskas prosessi, joka sitoo paljon henkilökuntaa. Miettimällä asiaa uudesta näkökulmasta voidaan säästää hallinnollisissa kustannuksissa sekä taata hoidon toimivuus ja varajärjestelyt kaikissa tilanteissa. Lisäksi palvelu on potilaalle miellyttävämpää.

Hengitystukea tarvitsevan hoitotiimiin sitoutuu tyypillisesti 4–5 henkilöä, koska palvelua tuotetaan vuorokauden ympäri.
 
Meillä 9Livesilla on laaja kokemus hengityshalvaushoidosta sekä hoitotiimien organisoinnista ja hallinnoimisesta. Voimme tarjota osaavaa henkilöstöämme tilapäisavuksi paikkaamaan loma-aikoja ja muita poissaoloja tai resurssivajetta, mutta voimme myös ottaa hoidettavaksemme kokonaisia hengitystukea tarvitsevan hoitotiimejä. Näin myös hallinnosta vapautuu resursseja muihin tehtäviin, kun me vastaamme koko hoitopaketista alusta loppuun. Tällä hetkellä meillä on useita hengityshalvaustukea tarvitsevan hoitotiimejä eri sairaanhoitopiireissä, esimerkiksi Pirkanmaalla.

Henkilöstövuokraus hengityshalvaushoitoon

9Lives on hengitysvajehoitoa tarvitsevien henkilöstövuokraukseen erikoistunut yritys. Meiltä löydät ammattitaitoiset sijaiset, tarvitsetpa sitten nopeaa helpotusta ylitöiden purkamisessa tai henkilökuntaa pidempiin sijaisuuksiin. Terveydenhoitoalalla olemme toimineet jo vuodesta 1958 lähtien. Pitkä kokemuksemme auttaa meitä ymmärtämään potilaiden erityistarpeita.

Vastaamme sijaisten haastatteluista, lakisääteisestä pätevyydestä, koulutuksesta sekä kaikista työnantajavelvoitteista. Varmistamme, että sijainen on aina perehdytetty kyseisen toimipisteen toimintatapoihin. Lisäksi asiakas ja valittu työntekijä saavat tukea 9Livesilta koko vuokratyösuhteen ajan.

Koko tiimi 9Livesin kautta – ota avuksesi hoitotiimin ulkoistus

Ammattitaitoisten hengityshalvaushoitoon erikoistuneiden hoitajien rekrytointi on vaikeaa ja tiimin resurssien varmistaminen haastavaa. Voimme ottaa hoitaaksemme koko hoitotiimin ja vastata sen resursoinnista, koulutuksesta ja työnjohdosta. Ulkoistamalla hengitystukea tarvitsevan hoitotiimin meille varmistat, että resurssit riittävät ja tiimi on toimintavarma. Meillä on kokemusta, selkeä ja tehokas organisaatio sekä hyväksi todettu toimintamalli ulkoistuksen toteuttamiseen. Jos potilas joutuu sairaalahoitoon, tiimi tulee sairaalaan mukaan, jolloin potilaan hoito ei rasita vuodeosaston henkilökuntaa.

Helpota työtäsi ulkoistamalla

Ylityöt ovat kuluttavia niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Henkilöstön vaihtuvuus ja jatkuvat sijaisuudet puolestaan ikäviä potilaalle, jolle hoitajat väistämättä muodostuvat melkein kuin perheenjäseniksi. Ulkoistamalla hengitysvajehoidon palveluita säästät sekä ihmisiä että rahaa – ja hallinnollista vaivaa. Ylityötuntien vähentyessä vähentyvät myös niistä maksettavat korvaukset. Kun me hoidamme koko tiimin, kaikki ovat tyytyväisempiä.

Haluatko kuulla lisää hengityshalvaushoidon palveluistamme?

Lisätietoja antaa liiketoiminta-alueen johtaja Peter Söderlund, peter.soderlund@9lives.fi, p. 044 4090 203. Voit myös olla yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteydenottolomake