Referenssit

Toimiva koronatestaus edesauttoi Nesteen suurseisokin onnistumista

Nesteen kevään 2021 suurseisokkiin osallistui Porvoon jalostamolla yhteensä noin kuusituhatta ihmistä useista eri maista. Haastavan pandemia-ajan vuoksi huoltoseisokin yhteydessä toteutettiin 9Livesin kanssa Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja koronatestaus.

9Livesin vastuulle kuului koronatestauksen suunnittelu ja toteutus Nesteen huoltoseisokin tapahtumajärjestäjän alaisuudessa. Tähän kuului niin testausfrekvenssin, testien, testauskaluston ja niiden sijoittamisen sekä henkilöstöresurssien suunnittelu kuin testien ottaminen ja analysointi.

”Päädyimme 9Livesiin pääasiallisesti kilpailukykyisen hinnan sekä ketteryyden takia. Tiesimme, että olemme kaikki uuden äärellä ja meillä kaikilla on paljon opittavaa. 9Lives vaikutti yritykseltä, joka pystyisi mukautumaan uusiin ja muuttuviin tilanteisiin nopeasti”, kertoo Jukka Kanerva, Nesteen Öljytuoteliiketoiminnan Tekninen johtaja, joka vastasi Porvoon jalostamon suurseisokista.

Kokemus koronatestauksen liikkuvasta kalustosta nopeutti toteutusta

Myös 9Livesin jo olemassa olevat kenttäratkaisut olivat tärkeässä roolissa valintaa tehdessä. 9Lives järjesti Porvoon jalostamolle useita testausasemia, joissa pystyttiin ottamaan yhteensä kolmetuhatta testiä päivässä nopealla vasteajalla. Lisäksi 9Lives testasi ulkomailta tulevat ensin jo pääkaupunkiseudulla sekä pystytti muualta Suomesta tuleville pop-up-testauspisteet pääteiden varsille. 

”9Lives on lähtökohtaisestikin kenttätoimija, eli meillä oli jo olemassa toimintamalli tällaiseen koronatestaukseen. Pystyimme vaivattomasti ja nopeasti arvioimaan tarvittavat liikkuvat ratkaisut huomioiden osallistujamäärät ja alueen vaatimukset ja tuomaan sitten sen mukaan testauskalustoa ja henkilöstöä Nesteen jalostamolle ja muualle Suomeen, ” Peter Söderlund, 9Lives Group Oy:n liiketoimintajohtaja, kertoo.

9Livesin tehtäviin kuului myös koronatartuntojen jäljityksessä avustaminen viranomaisten johdolla. 

”Näimme jo huoltoseisokin suunnitteluvaiheessa, että pelkän testaamisen lisäksi tarvittaisiin ratkaisu myös tartuntojen jäljitykseen, jotta tartuntaketjut saadaan nopeasti kiinni. Tässä testauskumppanin hyödyntäminen oli järkevää”, Kanerva toteaa.

Sujuva yhteistyö mahdollisti joustavat muutokset

Epidemioihin valmistautuminen on aina kuulunut huoltoseisokkeihin. Korona kuitenkin loi uudenlaiset olosuhteet, sillä esimerkiksi kausi-influenssassa tilanne on paljon ennustettavampi. Kanerva kannustaakin testauskumppania valikoidessa pohtimaan, kuinka stabiili koronatilanne on. Onko oletettavaa, että suunnitelmaan tulee paljon muutoksia matkan varrella ja onko kumppani valmis niihin?

Kanerva kuvailee suurseisokin koronavarautumista huikeaksi onnistumiseksi:

”Koronatestaus oli merkittävässä roolissa siinä, että tällaisena aikana monikansallinen, kahden kuukauden projekti onnistui ilman keskeytyksiä ja ilman ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttavia tartuntaketjuja. Yhteistyö 9Livesin ja muiden toimijoiden kanssa sujui ongelmitta, sillä haastavissakin tilanteissa oli mahdollisuus käydä asiat nopeasti läpi ja tarvittaessa muuttaa jo sovittuja suunnitelmia”.

Myös Söderlund painottaa onnistuneen yhteistyön merkitystä.

”Neste toimi koko huoltoseisokin järjestelyissä esimerkillisen vastuullisesti. Positiiviset koronatapaukset tunnistettiin ajoissa ja jäljitys saatiin käyntiin nopeasti, jonka ansiosta ympäröivään yhteiskuntaan ei tullut huoltoseisokista tartuntaketjuja”, Söderlund toteaa.

Tarvitseeko yrityksesi apua koronatestauksen järjestämiseen?

Ota yhteyttä:
Peter Söderlund Liiketoimintajohtaja, 9Lives Group Oy
peter.soderlund@9lives.fi
+358 44 409 0203