Siirry sisältöön

Yrityksemme liikeidea on tuottaa korkealaatuisia liikkuvia hoitajakeskeisiä sote-palveluita kaikkialla Suomessa; kasvamme vahvasti lisäksi sote-alan etäpalveluissa. Liiketoimintaperiaatteidemme perustana on vaatimusten noudattaminen, luotettavuus, vastuullisuus sekä hyvät liiketoimintakäytännöt. Laatuasiat ja eettiset periaatteet ovat etusijalla kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle, ja niitä pidetään olennaisena osana jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa.

Kehitämme laatutoimintaa kaikilla organisaation tasoilla. Laatutyötämme ohjaavat yhtiömme arvot: ihmisläheisyys, ammattitaito, luotettavuus, innovatiivisuus ja ilo.

Omistajiemme, johtomme ja henkilöstömme motivoitunut ja ammattitaitoinen tapa toimia mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen muuttuvien vaatimusten mukaiseksi.

ALAN PARAS TYÖNANTAJA

Me 9Livesilla haluamme olla alan paras työpaikka hoitajille, avustajille ja sote-alan ammattilaisille. Haluamme tarjota työpaikan, jonne halutaan tulla töihin ja työn tekeminen tuntuu merkitykselliseltä. Meillä hoitotyön parhaat puolet ovat pääosassa. Panostamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja osallistamme henkilöstöämme palveluidemme kehitykseen. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme työntekijöittemme palautteiden pohjalta.

LAATUSERTIFIOIDUT PALVELUT JA KORKEA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Meille ensiarvoisen tärkeää ovat tyytyväiset asiakkaat sekä palvelun korkea laatu. Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta palvelua, joka perustuu aitoon kiinnostukseen ja ymmärrykseen asiakkaittemme tarpeita ja vaatimuksia kohtaan.

Asiakaspalautejärjestelmäämme kehitetään jatkuvasti, ja toimintaamme ohjataan palautteesta saatavan tiedon pohjalta. Sitoudumme palautteen käsittelyyn ja raportointiin sopimustemme edellyttämällä tavalla osana laadunvarmistusta.

Laatujärjestelmämme auditoidaan ja todennetaan riippumattomien sertifiointilaitosten toimesta säännöllisesti, ISO9001 -standardien mukaisesti. Sisäisin auditoinnein varmistamme toimipisteidemme tasalaatuisen palvelun.

  • ISO 9001-standardin mukainen laatusertifikaatti
  • Det Norske Veritasin kansainvälinen laatusertifikaatti (DNV Business Assurance Management System Certificate)

Meillä on käytössä IMS toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmällä seurataan mm. asiakastyytyväisyyttä, poikkeamia, läheltä-piti ja vaaratilanteita sekä riskejä.

Yhtiössämme tehdään sekä ulkopuolisia että sisäisiä auditointeja vuosittain, joilla varmistetaan toiminnan laadukkuus.

9LIVES GROUP OY:N VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITUSKANAVA (WHISTLEBLOWING)

Olemme sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja meitä velvoittavan lainsäädännön mukaisesti. Edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme, joiden kanssa toimimme. Toimintamme vastuullisuuden varmistamiseksi käytössämme on väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblowing). Kanavan kautta voit jättää meille luottamuksellisen ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä. Sinulla on mahdollisuus kertoa huolestasi nimettömänä.

Tarkemmat ohjeet väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöön ja ilmoituslomakkeen löydät täältä.