Referenssit

Joustavuus ja luottamus avainasemassa 9Livesin ja HUSin pitkäaikaisessa kumppanuudessa 

Vuonna 2022 9Lives hoiti yli 50 000 sairaankuljetustehtävää koko Suomessa. Merkittävä osa potilaskuljetuksista tehdään yhteistyönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 9Lives on hoitanut HUSin kiireettömiä potilaskuljetuksia jo kymmenien vuosien ajan.

Tällä hetkellä 9Lives on HUSin ensihoitoon kuulumattomien potilassiirtojen pääasiallinen palveluntuottaja Raaseporissa, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Palvelusopimuksia kilpailutetaan muutaman vuoden välein, ja 9Lives on voittanut kilpailutuksen Länsi-, Keski-, ja Itä-Uudellamaalla. Myös Helsingissä 9Lives on yksi palveluntuottajista.

Uudellamaalla kaikki sopimusten mukaisten yksiköiden tehtävät tulevat VÄLKE-välityskeskuksen kautta. 9Livesin ensihoidosta vastaavan liiketoimintajohtaja Jukka Rantalan mukaan järjestelmä ja yhteistyö toimivat todella hyvin. Lisäksi 9Livesilla on oma tilannekeskus, joka välittää tehtäviä, jotka tulevat yksityisiltä asiakkailta ja yksityisistä hoitolaitoksista sekä yhteistyökumppaneilta.

”Välityskeskuksen ja päivystäjien kanssa kommunikaatio toimii hyvin ja avoimesti. Minulla on vain kehuttavaa, sillä yhteistyö on äärettömän sujuvaa. HUSin puolella meillä on yhteyshenkilö, joka oikeasti ymmärtää potilassiirtojen logistiikan ja haasteet. Meillä on molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus. Pystymme avoimesti puhumaan ikävistäkin asioista ja yhdessä etsimään ratkaisut”, hän sanoo.

HUSin kuljetuspäällikkö Jukka Etelän mukaan palveluntuottajat ovat jo pitkään olleet osa toimivaa kokonaisuutta:

”Emme pärjäisi yksin, eikä se ole tarkoituskaan. Tarvitsemme palveluntuottajia ja 9Livesin kanssa olemme tehneet yhteistyötä yrityksen perustamisajoista asti.”

Potilaskuljetuksia Uudellamaalla, Suomessa ja ulkomailla

Tyypillisesti 9Livesin kuljetuksissa potilas siirretään hoitolaitoksesta toiseen. Asiakas saatetaan kuljettaa esimerkiksi Porvoon sairaalasta leikkaukseen Meilahteen. Tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen asiakas tuodaan takaisin omaan hoitolaitokseen.  

Joskus ambulanssin keula kääntyy myös Uudenmaan ulkopuolelle – potilaskuljetuksia tehdään eri puolelle Suomea.

”Henkilö saattaa olla esimerkiksi työ- tai lomamatkalla Helsingissä, mutta loukkaantuu tai saa sairauskohtauksen. Hän saattaa saada akuuttia hoitoa HUSissa, mutta sen jälkeen hänet siirretään kotipaikkakunnalle jatkohoitoon”, Rantala kertoo.

Aika ajoin kuljetuksia tehdään myös ulkomaille. Esimerkiksi rakennustyömaalla loukkaantunut ulkomaalainen työntekijä kuljetetaan jatkohoitoon kotimaahansa. Pitkien välimatkojen lisäksi haastetta voi tuoda potilaan tilanne, sillä perustason kuljetusten lisäksi 9Lives kuljettaa myös esimerkiksi tehohoitopotilaita.

”Välillä asiakkaat kaipaavat intensiivistä erikoissairaanhoitoa, jota on tarjolla vain tietyssä yliopistosairaalassa. Isossa maassamme kuljetus voi kestää jopa kymmenen tuntia. Tällöin hoitohenkilökunnalta vaaditaan samaa ammattitaidon tasoa kuin ensihoidossa. Pitkällä matkalla voi tapahtua mitä vain”, Rantala sanoo.

Pitkä yhteistyö nojaa molemminpuoliseen luottamukseen

HUSin ja 9Livesin yhteistyö on ajoittain kattanut myös muuta yhteistyötä. Kun koronapandemia alkoi, 9Lives toimi alusta asti HUSin tiiviinä koronatestauskumppanina.

”Taudin alkuvaiheessa taksit eivät kuljettaneet koronapotilaita, joten ambulanssit kuljettivat ihmisiä myös koronanäytteenottoon ja takaisin. Yksityinen puoli oli suureksi avuksi, emmekä olisi pelkällä omalla kapasiteetilla pärjänneet”, Jukka Etelä muistelee.

Pääkaupunkiseudulla toimi taudin esiintyvyyden pahimpien piikkien aikaan suuri määrä testauspisteitä.

”Meillä on valmius reagoida nopeasti. Pistimme nopeasti katukuvassa erottuvat koronanäytteenottopisteet pystyyn”, kertoo Rantala.

Jukat kiittävät toisiaan molemminpuolisesta luottamuksesta yhteistyön kulmakivenä.

”Yhteistyömme toimii puolin ja toisin. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja seuraamme autojen käyttöastetta, tehtävien määrää ja alueellista kehitystä. Yhdessä pystymme joustavasti, tehokkaasti ja kannattavasti palvelemaan asiakkaitamme. On myös ollut mukava seurata, että 9Lives menee jatkuvasti eteenpäin ja kehittää toimintaansa”, Etelä kuvailee.

”HUS on meille yksi isoimmista ja merkittävimmistä yhteistyökumppaneista. Työntekijämme tuntevat hyvin asiakkaan ja tämän alueen, toivottavasti hyvä yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin”, Rantala sanoo.

Jukka Etelän mukaan kilpailutuksissa pyritään avoimesti kuuntelemaan nykyisiä kumppaneita ja heidän kehitysideoitaan.

”Olemme olleet tyytyväisiä tähän pitkään ja luotettavaan yhteistyöhön. Uskon, että 9Lives on jatkossakin mukana palveluntuottajanamme tavalla tai toisella”, Etelä summaa.

Kysy lisää:

Liiketoimintajohtaja Jukka Rantala

jukka.rantala@9lives.fi

p. 040 773 1434